DEMARS MERKEZ BİNA

Fotograf Fotograf

SON PROJELERİMİZ

  • Tuzla Hilal Konutları 2. Etap 1. Bölge 720 Adet Konut İnþaatı
    İBB Kiptaş Genel Müdürlüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Genel Müdürlüğü'nden alınan Tuzla Hilal Konutları 2. Etap 1. Bölge Konutları inşaatımız devam etmektedir. Bu projede 720 adet konut bulunmaktadır ve son keşif tutarı 36.338.610,99 TL'dir. 

ŞİRKETİMİZİN VİZYONU

1997 yılından şimdiye kadar Faaliyet gösterdiğimiz Taahhüt işlerimizdeki başarımızı hiçbir koşulda taviz vermediğimiz değerlerimize borçluyuz . Toplam kalite anlayışı paralelinde yapılan bütün uygulama ve taahhütlerimizde ulusal ve uluslar arası standart ve kriterlerden asla taviz vermemek.

-Verdiğimiz sözleri her koşulda tutmak

-En iyi bildiğimiz işi en iyi şekilde yapmak

-Yapılan bütün uygulamalarda yüksek kalite sağlamak.

-Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak

-Daha iyisi için çalışmak ve devamlı sorgulamak.

-Çalışanların güvenliğini en üst seviyede tutmak

-Çalışanlarımızla yan yana olmak ve çalışanlarımızı korumak

-Çalışanlarımızın memnuniyetini sürekli kılmak, devamlı istikrar sağlamak

-Daha iyisini yamak

-Uyumlu olmak

-Çevreye zarar vermemek


Bütün taahhütlerimiz ve uygulamalarımızda stratejik planlamalarımız, risk hesaplarımız , oluşturduğumuz hedeflerimiz doğrultusunda inanarak yola çıktık ve başarıyla bugünlere geldik.

Üst yönetim ve çalışanlarımız arasındaki kurulan bağlantı, bilgi akışı, sosyal paylaşım; rahat ve daha az stresli ortam yaratmak, kişisel sürtüşmeler ve gerginliklerden uzak durmak vizyonumuzu oluşturan önemli etkenlerden birisidir